Liên Hệ

Newtech contact

Gửi email

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty công nghệ truyền thông Newtech

Địa chỉ : K142 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hotline : 0707.684.625

Kỹ Thuật : 0338.250.190

Email: congnghe@newtechdn.com

Website: newtechdn.com